โปรแกรมบีบอัดไฟล์ฟรี (Free data compression software)

โปรแกรมบีบอัดไฟล์ฟรี (Free data compression software)

ปกติเราจะใช้แต่โปรแกรม WinZip หรือ Winrar แต่สองตัวนี้เป็น software ที่ต้องเสียเงินจริงๆ แล้วยังมี software ที่ใช้ฟรี และ มีลิขสิทธิแบบเปิด(Open source) จำนวนมาก

Read more of this post

SugarCRM

SugarCRM คือ โปรแกรม CRM software ประเภท open source สำหรับบริษัททุกระดับ ในงานของการบริหารการจัดการระบบลูกค้า (CRM)
ใช้ในการทำ Sale force automation นั้นก็คือ ระบบสารสนเทศ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทีมฝ่ายขาย
เช่น การจดบันทึกข้อมูลของคนในกลุ่มเป้าหมาย, การแปลงจากกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้า หรือ การช่วยเตือนให้ติดต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลการขายของฝ่ายขายนั้นส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อนำไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาดต่อไป