การ install iReport และ Config Datasource

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า iReport ใช้ Java ในกันทำงานดังนั้นจึง
Require Java version 1.4 หรือมากกว่านะครับ

Read more of this post

การออกรายงานโดยใช้ jasperserver และ ireport

การออกรายงานโดยใช้ jasperserver และ ireport

jasperserver และ ireport เป็นโปรแกรม open source ที่มี interface
ที่ค่อนข้างง่ายทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก และเปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถเขียน report ที่ค่อนข้างซับซ้อนได้โดยใช้งาน function ที่ชื่อว่า “scriptlet” จากการที่ผมเคยใช้โปรแกรม ireport เพื่อทำการออก report นั้นผมคิดว่า “scriptlet” เป็น function ที่ดีเพราะเราสามารถเขียน code เพิ่มเติมได้ (ใช้ java เป็น interpreter)

Read more of this post