การ install iReport และ Config Datasource

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า iReport ใช้ Java ในกันทำงานดังนั้นจึง
Require Java version 1.4 หรือมากกว่านะครับ

Read more of this post

Rails:: MVC Architecture

Model-view-controller (MVC) คือ สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (software architecture) ที่ช่วยจัดการโครงสร้างของ Web application ให้มีความเป็นสัดเป็นส่วน โดยมีการแบ่ง business logic ออกจากส่วน user interface ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนา ทดสอบ หรือ ปรับปรุง maintenance code ในแต่ละส่วนได้ง่าย

Read more of this post

Getting Started with Rails

Rails คืออะไร

Rails เป็น framework สำหรับใช้ในการพัฒนา Web Application ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์ทำงานได้ง่ายขึ้น

แล้วมันง่ายอย่างไรล่ะ?

Read more of this post

การใช้งาน wp-syntax

plug-in ของ wordpress ที่ชื่อว่า wp-syntax ใช้เพื่อแสดง code ในรูปแบบที่สวยงาม

ตัวอย่าง เช่นต้องการแสดง code ของ javascript

var a = {

b: 1,

c: 2

};

ก็สามารถทำให้สวยงามได้โดยใช้ tag pre ครอบโดยระบุ lang เป็นภาษาที่ต้องการ และสามารถระบุเลขบรรทัดเริ่มต้นได้ด้วย เช่น

<pre lang=”javascript”>

var a = {

b: 1,

c: 2

};

</pre>

จะแสดงเป็น(ต้องวางใน mode html)

 

var a = {
 
     b: 1,
 
     c: 2
 
};

และ

<pre lang=”javascript” line=”1″>

var a = {

b: 1,

c: 2

};

</pre>

จะแสดงเป็น(ต้องวางใน mode html)

 

var a = {
 
     b: 1,
 
     c: 2
 
};

โดยรูปแบบการแสดงผลบางทีจะมีปัญหากับบาง theme ดังนนั้นการใช้งานจึงต้องดูว่าสามารถใช้งานกับ theme ปัจจุบันของ wordpress ได้หรือไม่ด้วย จากตัวอย่างจะเห็นว่าเมื่อแสดงแบบมีเลขบรรทัดจะทำงานผิดพลาดนั้น แสดงว่าใช้ได้แต่แบบแรกสำหรับ theme นี้ เป็นต้น

การออกรายงานโดยใช้ jasperserver และ ireport

การออกรายงานโดยใช้ jasperserver และ ireport

jasperserver และ ireport เป็นโปรแกรม open source ที่มี interface
ที่ค่อนข้างง่ายทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก และเปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถเขียน report ที่ค่อนข้างซับซ้อนได้โดยใช้งาน function ที่ชื่อว่า “scriptlet” จากการที่ผมเคยใช้โปรแกรม ireport เพื่อทำการออก report นั้นผมคิดว่า “scriptlet” เป็น function ที่ดีเพราะเราสามารถเขียน code เพิ่มเติมได้ (ใช้ java เป็น interpreter)

Read more of this post