โปรแกรมบีบอัดไฟล์ฟรี (Free data compression software)

โปรแกรมบีบอัดไฟล์ฟรี (Free data compression software)

ปกติเราจะใช้แต่โปรแกรม WinZip หรือ Winrar แต่สองตัวนี้เป็น software ที่ต้องเสียเงินจริงๆ แล้วยังมี software ที่ใช้ฟรี และ มีลิขสิทธิแบบเปิด(Open source) จำนวนมาก

Read more of this post

สร้าง Workflow โดยใช้ Intalio|BPMS (Part 1)

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้าง Workflow สำหรับใช้ในองค์กรโดยใช้ OpenSource ซึ่งมีชื่อว่า Intalio|BPMS ครับ

Read more of this post

การออกรายงานโดยใช้ jasperserver และ ireport

การออกรายงานโดยใช้ jasperserver และ ireport

jasperserver และ ireport เป็นโปรแกรม open source ที่มี interface
ที่ค่อนข้างง่ายทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก และเปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถเขียน report ที่ค่อนข้างซับซ้อนได้โดยใช้งาน function ที่ชื่อว่า “scriptlet” จากการที่ผมเคยใช้โปรแกรม ireport เพื่อทำการออก report นั้นผมคิดว่า “scriptlet” เป็น function ที่ดีเพราะเราสามารถเขียน code เพิ่มเติมได้ (ใช้ java เป็น interpreter)

Read more of this post

SugarCRM

SugarCRM คือ โปรแกรม CRM software ประเภท open source สำหรับบริษัททุกระดับ ในงานของการบริหารการจัดการระบบลูกค้า (CRM)
ใช้ในการทำ Sale force automation นั้นก็คือ ระบบสารสนเทศ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทีมฝ่ายขาย
เช่น การจดบันทึกข้อมูลของคนในกลุ่มเป้าหมาย, การแปลงจากกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้า หรือ การช่วยเตือนให้ติดต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลการขายของฝ่ายขายนั้นส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อนำไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาดต่อไป