การออกรายงานโดยใช้ jasperserver และ ireport

การออกรายงานโดยใช้ jasperserver และ ireport

jasperserver และ ireport เป็นโปรแกรม open source ที่มี interface
ที่ค่อนข้างง่ายทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก และเปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถเขียน report ที่ค่อนข้างซับซ้อนได้โดยใช้งาน function ที่ชื่อว่า “scriptlet” จากการที่ผมเคยใช้โปรแกรม ireport เพื่อทำการออก report นั้นผมคิดว่า “scriptlet” เป็น function ที่ดีเพราะเราสามารถเขียน code เพิ่มเติมได้ (ใช้ java เป็น interpreter)

“ที่นี้เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ireport และ jasperserver กันอีกสักนิดนะครับ”
iReport เป็น user interface ที่ใช้ในการสร้าง report ซึ่งมี function มากมายที่
ช่วยในการสร้าง report โดยหลักๆแล้วเน้นที่การลากสิ่งที่ต้องการมาวางที่หน้าจอ(หรือใครถนัดที่จะใช้ xml ในการสร้าง report ก็ไม่ว่ากันแต่คงต้องศึกษา tag ที่ ireport ใช้กันอีกพอสมควร) ในการจะสร้าง report นั้นส่วนใหญ่คงต้องมีการ connect กับแหล่งข้อมูลใช่ไหมครับซึ่ง ireport ก็รองรับการ connect กับแหล่งข้อมูลได้หลายๆวิธี เช่น SQL, HQL, xPath, EJBQL, MDX และ PL/SQL หลังจากเราสร้าง report เสร็จแล้วเราสามารถออก export report ที่เราสร้างออกเป็นหลายๆ format เช่น PDF, XLS, RTF, HTML, CSV

ถ้าเราออก report โดยใช้เครื่องๆเดียวคือ สร้างเสร็จก็เลือก format ของผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วก็ run เราก็จะได้ report ออกมาเลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้ jasperserver แต่ปัญหาคือการใช้งานสำหรับองค์กรคงต้องมีผู้ใช้หลายๆคนที่ทำหน้าที่ออก report และแต่ละคนก็คงมีสิทธิที่จะเข้าถึง report แต่ละตัวได้แตกต่างกัน ดังนั้น jasperserver จึงเป็นคำตอบสำหรับปัญหาที่กล่าวมาครับ

คราวหน้าผมจะมาเล่าถึงการ install ireport และ jasperserver ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *