การใช้งาน wp-syntax

plug-in ของ wordpress ที่ชื่อว่า wp-syntax ใช้เพื่อแสดง code ในรูปแบบที่สวยงาม

ตัวอย่าง เช่นต้องการแสดง code ของ javascript

var a = {

b: 1,

c: 2

};

ก็สามารถทำให้สวยงามได้โดยใช้ tag pre ครอบโดยระบุ lang เป็นภาษาที่ต้องการ และสามารถระบุเลขบรรทัดเริ่มต้นได้ด้วย เช่น

<pre lang=”javascript”>

var a = {

b: 1,

c: 2

};

</pre>

จะแสดงเป็น(ต้องวางใน mode html)

 

var a = {
 
     b: 1,
 
     c: 2
 
};

และ

<pre lang=”javascript” line=”1″>

var a = {

b: 1,

c: 2

};

</pre>

จะแสดงเป็น(ต้องวางใน mode html)

 

var a = {
 
     b: 1,
 
     c: 2
 
};

โดยรูปแบบการแสดงผลบางทีจะมีปัญหากับบาง theme ดังนนั้นการใช้งานจึงต้องดูว่าสามารถใช้งานกับ theme ปัจจุบันของ wordpress ได้หรือไม่ด้วย จากตัวอย่างจะเห็นว่าเมื่อแสดงแบบมีเลขบรรทัดจะทำงานผิดพลาดนั้น แสดงว่าใช้ได้แต่แบบแรกสำหรับ theme นี้ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *