การ install iReport และ Config Datasource

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า iReport ใช้ Java ในกันทำงานดังนั้นจึง
Require Java version 1.4 หรือมากกว่านะครับ

การติดตั้งโปรแกรม iReport บนเครื่อง
1. download iReport กันก่อนครับที่ http://sourceforge.net/projects/ireport/files/iReport/
2. จากนั้น double click ที่ file ที่ download มานะครับ (iReport-X.X.X-windows-installer.exe)
3. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ (กด next จนเสร็จครับ)

ก่อนอื่นมาทำการ connect datasource กันก่อนนะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างการการ connect กับ pgsql โดยใช้
Database JDBC Connection ครับ
การตั้งค่า Datasource
1. เปิดโปรแกรม iReport ขึ้นมานะครับ
ConfigDataSource1
2 กดปุ่มที่ 1 ในรูป เพื่อทำการตั้งค่าในการ datasource ที่ต้องการใช้
3 กดปุ่มที่ 2 เพื่อทำการสร้างใหม่
4 เลื่อก Database JDBC Connection แล้วกด Next ครับ
ConfigDataSource2
5 ช่อง Name ใส่ชื่อตามสะดวกครับ
6 ช่อง JDBC Driver เลือก PostgreSQL (org.postgresql.Driver)
7 ช่อง Server Address ใส่ url ของ server database ลงช่องนี้ครับ
8 ช่อง Database ให้ใส่ชื่อของ Database ที่ต้องการใช้งานครับ
9 กดปุ่ม wizard เพื่อ update ค่าในช่อง JDBC URL
10 ใส่ username และ password ที่ใช้ connect database ครับ
11 ติ๊ก save password
12 กดปุ่ม Test เพื่อตรวจสอบข้อมูลและ connect ไปที่ database ถ้าผ่านก็กด Save ได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *